LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Opdrachtbevestiging

Ter bevestiging van de uitvoering van een opdracht ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging van PUUR catering Utrecht. Deze opdrachtbevestiging dient door  beide partijen ondertekend te worden ter formalisering van de opdracht.

 

Aantal gasten

Het in de definitieve overeenkomst overeengekomen aantal  personen kan tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de opdracht worden bijgesteld. Bijstelling naar beneden is mogelijk tot 10% van het overeengekomen aantal met verrekening van kosten. Komen er meer personen  bij dan worden de daarmee verband houdende kosten doorberekend.

 

Voorzieningen

Wij gaan ervan uit dat we gebruik kunnen maken van de aanwezige water- en stroomvoorziening van de locatie. Ook gaan we ervan uit dat de kosten voor water, licht en stroom voor rekening van de opdrachtgever is.

 

Algemene voorwaarden

Dit voorstel blijft tot 4 weken na de verzenddatum geldig. Indien u deze optie wilt verlengen of indien u wijzigingen wilt aanbrengen dan kan dat natuurlijk in overleg.

 

Betalingsvoorwaarden

70% van de overeengekomen opdrachtwaarde moet uiterlijk 8  dagen voor uitvoering van de opdracht betaald zijn. De overige 30%, “het restant”, dient uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de eindfactuur betaald te worden.